TURNIKET ATR KLIPPER COUNTER

jako prostředek pro splnění požadavku sledování maximálního povoleného počtu osob ve vyhrazeném prostoru je navrženo počítání s tripodovými turnikety s počítáním osob. Toto jedinečné řešení umožňuje rozmístění turniketů i ve velkých vzdálenostech od sebe. Přenos dat do počítadla je umožněn sítí ethernet, nebo při mobilních aplikacích využívaných například u jednorázových akcích pomocí GSM připojení. Počítadlo je připraveno tak, že je schopno přijímat signály současně z až 40-ti turniketů. Počítadlo funguje obousměrně, tak že informace na displeji zobrazuje vždy aktuální stav počtu návštěvníků. Nejčastějšími instalacemi bývají kultůrní akce, koncerty a výstavy. Sestavy turniketů mohou být dodávány i v mobilním provedení pro snadné a rychlé přemístění dle potřeby. Tyto sestavy je možné i krátkodobě pronajmout. 

Galerie

Ke stažení