O společnosti

AUTOGARD spol. s r.o. je jedním z nejvýznamnějších tuzemských výrobců parkovacích systémů a zařízení pro kontrolu přístupu vozidel a osob. Již krátce po svém založení v roce 1993 jsme se stali významným dodavatelem na trhu přístupových technologií a systémů výběru parkovného. Automatické závory, turnikety, silniční bariéry a parkovací systémy značky AUTOGARD si pro svou spolehlivost a dlouhou životnost získaly oprávněnou důvěru zákazníků v mnoha zemích celého světa. Po výstavbě nových výrobních prostor v roce 2009 přesídlila společnost AUTOGARD včetně celé výroby, inženýrského oddělení a skladů do Popůvek u Brna. Zavedený systém řízení kvality dle ISO 9001 v oblasti vývoje a výroby se promítá do neustálého zvyšování našich výrobních standardů a díky našim 30ti letým zkušenostem přinášíme našim zákazníkům plně přizpůsobitelná a inovativní řešení.

Realizace FVE v areálu společnosti AUTOGARD spolufinancovaná z prostředků EU Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti AUTOGARD spol. s r.o. Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000391 Doba realizace projektu: 22. března 2022 až 30. listopad 2023 Popis projektu: Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti AUTOGARD spol. s r.o. o výkonu 29,7 kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě). Cíle projektu: Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.

AUTOGARD spol. s r. o. se stala členem ČPA Společnost AUTOGARD spol. s r.o. se stala v roce 2016 členem české parkovací asociace z.s.p.o. Česká parkovací asociace z.s.p.o. je sdružení právnických osob, jejímiž členy jsou jak podnikatelské subjekty zabývající se problematikou parkování, tak obce a jednotlivé městské části. Cílem ČPA je vytvořit ucelenou a komplexní představu o zákonných, technických a normativních podmínkách, tak aby vytvořily kvalitní základnu pro řešení dopravy v klidu. ČPA chce aktivně ovlivnit legislativní procesy ve prospěch všech měst, nikoliv jen těch, které si dokážou prosadit své lokální potřeby v Parlamentu ČR. Chce účinně připomínkovat technické normy a předpisy aby odpovídaly reálným potřebám 21. století. Dalším cílem je vytvořit bohatou informační základnu a tuto nasdílet všem členům. Více o činnosti České parkovací asociace se dozvíte na www.parkovaciasociace.cz.

EXPORT Dokončena modernizace parkovacího systému EcoParkII a automatické závory AGM1F. V tomto roce překročil export 50% z celkové produkce společnosti.

Modernizace produktů Zahájena výroba nového modelu plnorozměrového motorového turniketu ATF. Pokračování procesu modernizace produktů.

Rozšíření exportu Zahájení výroby modernizovaných závor AG500, AG900 a AGM1. Rozšířili jsme export do dalších zemí EU i mimo EU.

Otevření výrobního areálu v Popůvkách Přestěhování společnosti do vlastního výrobního areálu v Popůvkách . Zahájena postupná modernizace všech výrobků společnosti AUTOGARD.

Výstavba areálu v Popůvkách Zahájena výstavba výrobního areálu v Popůvkách. Certifikace společnosti podle ISO 9001-2008.

Modernizace výrobních prostor společnosti Přestěhování společnosti do nových pronajatých výrobních prostor v rámci areálu CTP.

Hydraulické bariéry RKB Dokončena výrobní dokumentace a zahájena výroba hydraulických silničních bariér RKB.

AUTOGARD Proběhla strukturální změna ve společnosti AUTOGARD. Zahájena nová etapa vývoje společnosti.

Rozšíření výroby Rozšíření výroby pro export, který tvoří významnou část odbytu. Pravidelné dodávky závor pro významného zahraničního partnera v oboru parkovacích systémů.

Elektromechanické bariéry ARB Zahájena výroba elektromechanických bariér ARB.

Výrobní hala v Brně Rekonstrukce skladové haly v centru Brna a přestěhování společnosti do nových výrobních prostor.

Turnikety ATF a ATR Zahájena výroba plnorozměrných turniketů ATF a tripodových turniketů ATR.

Závory AG500 a AG900 Zahájena výroba automatických závor AG500 a AG900. Zavedení monitorované výroby a zahájena spolupráce s certifikační společností TÜV.

Rozšíření sortimentu Rozšíření sortimentu o výrobu pojezdových a křídlových bran. Navázána spolupráce se zahraničními výrobci pohonů pro brány.

Založení společnosti Založení společnosti AUTOGARD. Zahájena výroba automatických závor AG11 a AG12. Zahájena výroba parkovacích systémů.