O společnosti

AUTOGARD spol. s r.o. je jedním z nejvýznamnějších tuzemských výrobců parkovacích systémů a zařízení pro kontrolu přístupu vozidel a osob. Již krátce po svém založení v roce 1993 jsme se stali významným dodavatelem na trhu přístupových technologií a systémů výběru parkovného. Automatické závory, turnikety, silniční bariéry a parkovací systémy značky AUTOGARD si pro svou spolehlivost a dlouhou životnost získaly oprávněnou důvěru zákazníků v mnoha zemích celého světa. Po restrukturalizaci v roce 2005 a výstavbě nových výrobních prostor v roce 2009 přesídlila společnost AUTOGARD včetně celé výroby, inženýrského oddělení a skladů do Popůvek u Brna. Zavedený systém řízení kvality dle ISO 9001 v oblasti vývoje a výroby se promítá do neustálého zvyšování našich výrobních standardů a díky našim 25ti letým zkušenostem přinášíme našim zákazníkům plně přizpůsobitelná a inovativní řešení.

2016

AUTOGARD spol. s r. o. se stala členem ČPA Společnost AUTOGARD spol. s r.o. se stala v roce 2016 členem české parkovací asociace z.s.p.o. Česká parkovací asociace z.s.p.o. je sdružení právnických osob, jejímiž členy jsou jak podnikatelské subjekty zabývající se problematikou parkování, tak obce a jednotlivé městské části. Cílem ČPA je vytvořit ucelenou a komplexní představu o zákonných, technických a normativních podmínkách, tak aby vytvořily kvalitní základnu pro řešení dopravy v klidu. ČPA chce aktivně ovlivnit legislativní procesy ve prospěch všech měst, nikoliv jen těch, které si dokážou prosadit své lokální potřeby v Parlamentu ČR. Chce účinně připomínkovat technické normy a předpisy aby odpovídaly reálným potřebám 21. století. Dalším cílem je vytvořit bohatou informační základnu a tuto nasdílet všem členům. Více o činnosti České parkovací asociace se dozvíte na www.parkovaciasociace.cz.

2015

Úspěšný rok 2015 Rok 2015 byl pro firmu AUTOGARD vydařený. Byly naplněny představy v objemu zakázek, získávání nových zákazníků a v pokračování tvalé spolupráce se stálými partnery. Teritoriální struktůra realizovaných zakázek se změnila ve prospěch zemí mimo EU. Celkem bylo realizováno cca 50% v tuzemsku, cca 25% v EU a cca 25% mimo EU. Instalace našich produktů byly realizovány například v Rusku od oblastí patřících do Evropy až po dálný východ, ve Skandinávii, ale také na Balkáně, Africe a Blízkém východě. Vynikajících výsledků by nebylo možné dosáhnout bez těsné spolupráce s našimi partnery jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, za což jim děkujeme a přejeme úspěšný rok 2016.

2014

EXPORT Dokončena modernizace parkovacího systému EcoParkII a automatické závory AGM1F. V tomto roce překročil export 50% z celkové produkce společnosti.

2013

Modernizace produktů Zahájena výroba nového modelu plnorozměrového motorového turniketu ATF. Pokračování procesu modernizace produktů.

2012

Rozšíření exportu Zahájení výroby modernizovaných závor AG500, AG900 a AGM1. Rozšířili jsme export do dalších zemí EU i mimo EU.

2009

Otevření výrobního areálu v Popůvkách Přestěhování společnosti do vlastního výrobního areálu v Popůvkách . Zahájena postupná modernizace všech výrobků společnosti AUTOGARD.

2008

Výstavba areálu v Popůvkách Zahájena výstavba výrobního areálu v Popůvkách. Certifikace společnosti podle ISO 9001-2008.

2007

Modernizace výrobních prostor společnosti Přestěhování společnosti do nových pronajatých výrobních prostor v rámci areálu CTP.

2006

Hydraulické bariéry RKB Dokončena výrobní dokumentace a zahájena výroba hydraulických silničních bariér RKB.

2005

AUTOGARD Proběhla strukturální změna ve společnosti AUTOGARD. Zahájena nová etapa vývoje společnosti.

2004

Rozšíření výroby Rozšíření výroby pro export, který tvoří významnou část odbytu. Pravidelné dodávky závor pro významného zahraničního partnera v oboru parkovacích systémů.

2002

Elektromechanické bariéry ARB Zahájena výroba elektromechanických bariér ARB.

2000

Výrobní hala v Brně Rekonstrukce skladové haly v centru Brna a přestěhování společnosti do nových výrobních prostor.

1999

Turnikety ATF a ATR Zahájena výroba plnorozměrných turniketů ATF a tripodových turniketů ATR.

1997

Závory AG500 a AG900 Zahájena výroba automatických závor AG500 a AG900. Zavedení monitorované výroby a zahájena spolupráce s certifikační společností TÜV.

1994

Rozšíření sortimentu Rozšíření sortimentu o výrobu pojezdových a křídlových bran. Navázána spolupráce se zahraničními výrobci pohonů pro brány.

1993

Založení společnosti Založení společnosti AUTOGARD. Zahájena výroba automatických závor AG11 a AG12. Zahájena výroba parkovacích systémů.