Posuvné nesené brány

Posuvné nesené brány jsou konstrukčně řešeny tak, že brána je zavěšena v nosných vozících mimo průjezdní profil vozovky a přes vozovku je nesena bez kontaktu z vozovkou. Hlavní výhodouje, že při instalace nevyžaduje zásah do vozovky. Další výhodou je snadná údržba vozovky bez nebezpečí poškození vodící kolejnice jak v letním, tak hlavně v zimním období. Konstrukce brány je vyrobena z ocelových profilů s protikorozní ochranou žárovým zinkováním. Vlastní výroba je po zaměření v místě realizace.