Mincovní automaty

Pro výběr jednorázové částky za vjezd, nebo vstup jsou určeny mincovní automaty. Uživatelsky jednoduché nastavení umožňuje stanovení výše požadovaného poplatku, který je možné uhradit mincemi různých nominálních hodnot, které se sčítají až po nastavenou výši poplatku. Dále je možné použití dvou různých měn současně např. CZK a EUR s pevně nastaveným přepočítacím kurzem. Po úhradě poplatku je vytištěn doklad o platbě automaticky, nebo po stisknutí tlačítka pro vydání dokladu. Včechny platební transakce jsou zaznamenávány do paměti řídící elektroniky. Při výběru tržby je vyjmutím zásobníku mincí spuštěn tisk reportu se soupisem všech mincí v zásobníku podle nominálních hodnot. Robustní a vysoce odolná konstrukce mincovních automatů zabraňuje možným pokusům o zcizení hotovosti uvnitř automatu. Nejčastější způsoby použití jsou znázorněny v galerii. 

Pro mincovní automaty je možné i rozšíření o bezhotovostní platbu bezkontaktní bankovní kartou. 

Galerie