PARKOVACÍ SYSTÉM - POKLADNA S OBSLUHOU

EPC obsluhovaná pokladna

 • Použití pro všechny varianty parkovacích systémů 
 • Integrovaná podpora češtiny, angličtiny, ruštiny a volitelně dalších jazyků
 • Standardní příslušenství – dotyková obrazovka, pokladní zásuvka, tiskárna s tiskem čárových kódů, skener čárových kódů, zákaznický displej, záložní zdroj energie
 • Další příslušenství – možnost připojení fiskální tiskárny, možnost platby bankovní platební kartou.
 • Přívětivé uživatelské rozhraní s přehledem položek v aktuální pokladní transakci, možnost ukončení platby během celé pokladní transakce.
 • Zobracení částky k vrácení
 • Logování všech pokladních transakcí
 • Průběžné, denní, měsíční, roční a uživatelské uzávěrky
 • Tisk zkrácených i kompletních uzávěrek
 • Možnost uživatelsky měnit šablony pro tisk výjezdových lístků, vstupenek (umožňuje např. umístění reklamy na lístek, nebo informací pro zákazníky)
 • Možnost více pokladníků včetně nastavení jedinečného hesla pro každého pokladníka.
 • Administrátorské rozhranní pro nastavení
 • Možnost připojení a ovládání závory – EPC může plnit funkci pokladny a výjezdového terminálu současně,
 • Automatické otevírání závory po zaplacení parkovného
 • Otevření závory na jedno kliknutí s možností nastavení důvodu otevření, logování těchto otevření a jejich zobrazení v uzávěrkách
 • Výpočet tarifů včetně vyhodnocení slev, jednorázové výjezdy, volné výjezdy, zpoplatněné výjezdy např. při ztrátě vjezdového lístku
 • Nastavení libovolného počtu tarifních skupin, jednotlivých tarifů s různými časovými platnostmi, různými cenami
 • Nastavení skupin pro volný výjezd (např. ZTP) – počet výjezdů jednotlivých skupin zobrazen v uzávěrkách
 • Systémové znehodnocení použitých lístků a uplatněných slev