Automatické rozpoznání RZ (ALPR)

Automatické rozpoznání registračních značek vozidel označované zkratkou ALPR je stále častěji považováno za nedílnou součást parkovacích systémů. Inteligentní kamerové systémy umožňují snímání a rozlišení jednotlivých symbolů s vysokou mírou rozeznání. Tím je dosaženo dostatečné spolehlivosti čtení pro využití takto získaných dat při provozu parkovacích systémů. Automatické rozpoznávání RZZpracováním získaných dat je možné párování přístupových karet s registrační značkou a fotografií vozidla. Takto provozované systémy vykazují přidanou hodnotu v zabezpečení parkujících vozidel i parkovacích ploch. Systémy lze rovněž provozovat pouze na bázi čtení registračních značek vozidel vyžadují však opatření ke zlepšení čtení během extrémních výkyvů počasí kdy dochází k značnému znečištění RZ.

Modul FOTO 

základním modulem je nejjednodušší varianta snímání vozidel a ukládání fotografií včetně párování s vjezdovým lístkem. Ke každému VJEZDU / VÝJEZDU je automaticky pořízen snímek aktuálně projíždějícího vozidla. Pořízené fotografie se automaticky párují s parkovacím lístkem nebo s dlouhodobou parkovací kartou. Pomocí uložených dat je možná i zpětná kontrola vjezdů. Tímto modulem je zajištěna základní funkce kontroly parkujících vozidel pomocí kamerového záznamu.

Více