AUTOMATICKÁ POKLADNA EPA

AUTOMATICKÁ POKLADNA EPA

Automatická pokladna s možností provedení úhrady parkovného mincemi a bankovkami. Přičemž je možné použít dvě různé měny např. CZK/EUR s pevně nastaveným směnným kurzem. Vracení přeplatku je provedeno mincemi. Mincíř umožňuje přijímat až 16 druhů mincí a čtečka bankovek může přijímat až 64 druhů bankovek. Pro vracení jsou připraveny tři vraceče mincí každý o objemu až 1000 mincí velikosti mince 1 EUR nebo 5 CZK. Tyto zásobníky se prováděnými platbami automaticky doplňují až do nastaveného počtu mincí (nemusí být využita celá kapacita zásobníku). Z tohoto důvodu je běžně v zásobnících dostatečné množství mincí a není nutné je během provozu doplňovat. Pokud by i přes to došlo k situaci, že by nebyl v daném okamžiku dostatečný počet mincí v zásobnících, nebo pokud částka k vrácení neodpovídá nominální hodnotě mincí v zásobnících je na daňový doklad vytištěna informace o tom jaká hodnota nebyla parkujícímu vrácena. Tuto částku si parkující může po předložení tohoto dokladu vyzvednout u provozovatele parkoviště. Takto lze vyplácet i kurzovní rozdíl při platbě druhou měnou (automatická pokladna vrací pouze jednu „hlavní“ měnu).

Automatická pokladna s možností provedení úhrady parkovného mincemi a bankovkami, nebo bankovní platební kartou. Tato varianta pokladny má veškeré funkce stejné jako varianta pokladny s platbou pouze hotovostí. Navíc je instalováno zařízení které umožňuje platbu bankovní platební kartou. Toto zařízení je sestaveno modulárně pro platby kontaktním způsobem a pro bezkontaktní platby. Tyto moduly mohou být instalovány společně, nebo odděleně pro kontaktní a bezkontaktní platbu. Bezkontaktní platbu zvýhodňuje rychlost provedení platební transakce. Nevýhodou v současné době je to, že přijímá pouze karty VISA a MasterCard.  Předností  kontaktního čtení bankovních karet je, že může přijímat i kromě karet MasterCard a VISA také karty AMERICAN EXPRESS, Diners Club INTERNATIONAL, JCB a UnionPay. Akceptace typů karet závisí na smlouvě s konkrétní bankou, u které bude služba zajištěna. Řešení placení bankovní kartou nabízené společností AUTOGARD je certifikované pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Více

Galerie