Úspěšný rok 2015

Rok 2015 byl pro firmu AUTOGARD vydařený. Dařilo se v objemu zakázek, získávání nových zákazníků a v pokračování tvalé spolupráce se stálými partnery. Teritoriální struktůra realizovaných zakázek se změnila ve prospěch zemí mimo EU. Celkem bylo realizováno cca 50% v tuzemsku, cca 25% v EU a cca 25% mimo EU. Instalace našich produktů byly realizovány například v Rusku v oblastech patřících do Evropy až po dálný východ, ve Skandinávii, ale také na Balkáně, Africe a Blízkém východě. Vynikajících výsledků by nebylo možné dosáhnout bez těsné spolupráce s našimi partnery jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, za což jim děkujeme a přejeme úspěšný rok 2016.