Verarbeitung personenbezogener Daten

Zásady zpracování osobních údajů společnosti AUTOGARD spol. s r.o.

1. Cíl dokumentu

1.1. Cílem tohoto dokumentu je shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše společnost řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením EU 2016/679 (dále jen „GDPR“).

1.2. Naše společnost podnikla veškeré nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů a ke splnění všech předepsaných povinností dle zákonu České republiky.

Mehr