Parkovací systém Ecopark II v AZ Tower

Parkovací systém Ecopark II v AZ Tower

Architektonicky výrazná budova s názvem AZ TOWER vyrostla v Brně mezi ulicemi Pražákova a Heršpická v lokalitě nazývané brněnský Manhattan. V současnosti jde o nejvyšší budovu v ČR, která se svými 30 patry vyšplhala až do výšky 111m. 

Parkovnací systém EcoPark II

Parkovací systémy nové generace navazující na osvědčený parkovací systém EcoPark, jsou navrženy s ohledem na nejnovější IT technologie a odrážejí dvacetileté zkušenosti působení v oboru. Ve snaze uspokojit všechny požadavky zákazníků byly navrženy a realizovány tři varianty parkovacích systémů s ohledem na velikost parkoviště a komplexnost řešení. Výhodou všech navržených řešení je integrace vysokorychlostních automatických závor AGM1 (doba otevření závory je 1,2s) čímž je dosaženo vysoké propustnosti vjezdů a výjezdů.

EcoPark BASIC

Je navržen pro parkoviště s malým počtem parkovacích míst. Umožňuje instalovat libovolný počet vjezdových terminálů, libovolný počet automatických a obsluhovaných pokladen. Systém je omezen na jeden kontrolovaný výjezd z každé fyzické zóny. Je možné integrovat systém předplatitelských karet a systém slev a volných výjezdů.

Mehr