Turnikety s aktivními piktogramy

Turnikety s aktivními piktogramy

Jako zákaznické řešení byly navrženy aktivní piktogramy, které informují procházející osoby o stavu průchodnosti turniketu a akceptaci přístupového media pro povolení vstupu. Toto zákaznické řešení přináší rychlou informaci zda je možné po přiložení identifikačního média turniketem projít. Běžící zelená šipka signalizuje volný průchod, červený křížek s nápisem neplatná karta signalizuje, že vstup nebyl povolen.

Galerie