Instalace parkovacích systémů na Blízkém východě

Instalace parkovacích systémů na Blízkém východě

Instalace parkovacích systémů EcoPark v Bahrainu sebou přinesla mnoho otázek, jak naše výrobky obstojí ve zcela odlišných klimatických podmínkách než na jaké jsme zvyklí. Ukázalo se že se jedná opravdu o těžkou zkoušku, ve které se potvrdilo, že odolnost našich výrobků splňuje i tyto náročné podmínky. Zajímavostí instalace je propojení všech instalovaných systémů s dohledovým pracovištěm servisní organizace.

Galerie